Microsievert per seconde -> Natuurlijke straling

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Microsievert per seconde in Natuurlijke straling omgerekend kan worden: 1 Microsievert per seconde [µSv/s] = 12 623,04 Natuurlijke stralingMicrosievert per seconde in Natuurlijke straling omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Stralingsdosis'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Microsievert per seconde [µSv/s]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Natuurlijke straling'.