Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Microsteradiaal omgerekend kan worden.Microsteradiaal omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Ruimtehoek'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Microsteradiaal [µsr]'. De waarde wordt vervolgens geconverteerd naar alle meeteenheden waarmee de rekenmachine bekend is.

Microsteradiaal omrekenen