Milliampère -> V/Ohm

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Milliampère in V/Ohm omgerekend kan worden: 1 Milliampère [mA] = 0,001 V/Ohm [V/Ω]Milliampère in V/Ohm omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Elektrische stroom'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Milliampère [mA]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'V/Ohm [V/Ω]'.