Milliampère-uur -> Coulomb

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Milliampère-uur in Coulomb omgerekend kan worden: 1 Milliampère-uur [mAh] = 3,6 Coulomb [C]Milliampère-uur in Coulomb omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Elektrische lading'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Milliampère-uur [mAh]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Coulomb [C]'.

Milliampère-uur -> Coulomb