Milliampère-uur -> Faraday

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Milliampère-uur in Faraday omgerekend kan worden: 1 Milliampère-uur [mAh] = 0,000 037 311 368 373 986 Faraday [Fd]Milliampère-uur in Faraday omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Elektrische lading'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Milliampère-uur [mAh]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Faraday [Fd]'.