Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Millibarn [mb]

=   3,861 021 585 424 5×10-38 Square mile [mi²]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Millibarn in Square mile omgerekend kan worden.


Millibarn / mb   ->   Square mile / mi²