Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Milligram per milliliter [mg/ml]

=   1,0×10-6 Kilogram per kubieke centimeter [kg/cm³]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Milligram per milliliter in Kilogram per kubieke centimeter omgerekend kan worden.


Milligram per milliliter / mg/ml   ->   Kilogram per kubieke centimeter / kg/cm³