Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Millimeter van de waterkolom [mmH2O]

=   9 806 380 Micropascal [µPa]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Millimeter van de waterkolom in Micropascal omgerekend kan worden.


Millimeter van de waterkolom / mmH2O   ->   Micropascal / µPa