Millimolair -> Mol per kubieke meter

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Millimolair in Mol per kubieke meter omgerekend kan worden: 1 Millimolair [mM] = 1 Mol per kubieke meter [mol/m³]Millimolair in Mol per kubieke meter omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Molaire concentratie'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Millimolair [mM]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Mol per kubieke meter [mol/m³]'.