Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Millipascal [mPa]

=   4,014 742 133 112 8×10-6 Inch of water column [inH2O]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Millipascal in Inch of water column omgerekend kan worden.


Millipascal / mPa   ->   Inch of water column / inH2O