Millisievert -> J/kg

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Millisievert in J/kg omgerekend kan worden: 1 Millisievert [mSv] = 0,001 J/kgMillisievert in J/kg omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Equivalente dosis'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Millisievert [mSv]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'J/kg'.