Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Millisievert per jaar [mSv/y]

=   0,114 077 116 1 Microsievert per uur [µSv/h]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Millisievert per jaar in Microsievert per uur omgerekend kan worden.


Millisievert per jaar / mSv/y   ->   Microsievert per uur / µSv/h