Millisievert per jaar -> Nanosievert per uur

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Millisievert per jaar in Nanosievert per uur omgerekend kan worden: 1 Millisievert per jaar [mSv/y] = 114,077 116 130 5 Nanosievert per uur [nSv/h]Millisievert per jaar in Nanosievert per uur omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Stralingsdosis'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Millisievert per jaar [mSv/y]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Nanosievert per uur [nSv/h]'.