Millisievert per seconde -> Millisievert per uur

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Millisievert per seconde in Millisievert per uur omgerekend kan worden: 1 Millisievert per seconde [mSv/s] = 3 600 Millisievert per uur [mSv/h]Millisievert per seconde in Millisievert per uur omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Stralingsdosis'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Millisievert per seconde [mSv/s]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Millisievert per uur [mSv/h]'.

Millisievert per seconde -> Millisievert per uur