Millisievert per seconde -> Nanosievert per seconde

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Millisievert per seconde in Nanosievert per seconde omgerekend kan worden: 1 Millisievert per seconde [mSv/s] = 1 000 000 Nanosievert per seconde [nSv/s]Millisievert per seconde in Nanosievert per seconde omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Stralingsdosis'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Millisievert per seconde [mSv/s]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Nanosievert per seconde [nSv/s]'.

Millisievert per seconde -> Nanosievert per seconde