Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Millisievert per seconde [mSv/s]

=   1 000 000 Nanosievert per seconde [nSv/s]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Millisievert per seconde in Nanosievert per seconde omgerekend kan worden.


Millisievert per seconde / mSv/s   ->   Nanosievert per seconde / nSv/s