Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Millisievert per uur [mSv/h]

=   0,001 Sievert per uur [Sv/h]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Millisievert per uur in Sievert per uur omgerekend kan worden.


Millisievert per uur / mSv/h   ->   Sievert per uur / Sv/h