Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Millitesla in Gamma omgerekend kan worden: 1 Millitesla [mT] = 1 000 000 Gamma [γ]


Millitesla in Gamma omrekenen