N/m² -> Millimeter van de waterkolom

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere N/m² in Millimeter van de waterkolom omgerekend kan worden: 1 N/m² = 0,101 974 428 892 21 Millimeter van de waterkolom [mmH2O]N/m² in Millimeter van de waterkolom omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Druk'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'N/m²'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Millimeter van de waterkolom [mmH2O]'.

N/m² -> Millimeter van de waterkolom