N/mm² -> Barye

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere N/mm² in Barye omgerekend kan worden: 1 N/mm² = 10 000 000 Barye [Ba]N/mm² in Barye omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Druk'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'N/mm²'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Barye [Ba]'.