Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


10 Attoweber [aWb]
0,01 Feomtweber [fWb]
1,0×10-5 Picoweber [pWb]
1,0×10-8 Nanoweber [nWb]
1,0×10-11 Microweber [µWb]
1,0×10-14 Milliweber [mWb]
1,0×10-17 Weber [Wb]
1,0×10-17 Volt seconde [Vs]
1,0×10-17 T·m²
1 000 Picomaxwell [pMx]
1 Nanomaxwell [nMx]
0,001 Micromaxwell [µMx]
1,0×10-6 Millimaxwell [mMx]
1,0×10-9 Maxwell [Mx]
1,0×10-12 Kilomaxwell [kMx]
1,0×10-15 Megamaxwell [MMx]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.