Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Nanoseconde [ns]

=   1,666 666 666 666 7×10-11 Minuut [min]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Nanoseconde in Minuut omgerekend kan worden.


Nanoseconde / ns   ->   Minuut / min