Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Nanosievert per uur [nSv/h]

=   1,0×10-6 Millisievert per uur [mSv/h]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Nanosievert per uur in Millisievert per uur omgerekend kan worden.


Nanosievert per uur / nSv/h   ->   Millisievert per uur / mSv/h