Omwentelingen per uur to Omwentelingen per minuut

Meeteenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:
  Getallen in wetenschappelijke notatie

Directe link naar deze rekenmachine:
https://www.eenheden-omrekenen.info/Omwentelingen+per+uur+in+Omwentelingen+per+minuut+omrekenen.phpOmwentelingen per uur naar Omwentelingen per minuut omrekenen / converteren (Omwentelingen per uur naar tpm):

  1. Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Hoeksnelheid'.
  2. Voer vervolgens de waarde in die u wilt omrekenen / converteren. De basisbewerkingen in het rekenen: optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen (*, x), delen (/, :, ÷), exponent (^), haakjes en π (pi) zijn op dit punt allemaal toegestaan.
  3. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt omrekenen / converteren, in dit geval 'Omwentelingen per uur'.
  4. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt omrekenen / converteren, in dit geval 'Omwentelingen per minuut [tpm]'.
  5. Dan, als het resultaat verschijnt, is er nog steeds de mogelijkheid om het af te ronden tot op een bepaald aantal decimalen, wanneer dit zinvol is om dat te doen.


Met deze rekenmachine is het mogelijk om de waarde in te voeren met de oorspronkelijke meeteenheid die moet worden geconverteerd; bijvoorbeeld '319 Omwentelingen per uur'. Hierbij kan de volledige naam van de eenheid of de afkorting ervan worden gebruikt. Vervolgens bepaalt de rekenmachine de categorie van de te omrekenen / converteren meeteenheid, in dit geval 'Hoeksnelheid'. Daarna zet het de ingevoerde waarde om in alle eenheden die bekend zijn voor de rekenmachine. In de resulterende lijst vindt u zeker ook de conversie die u oorspronkelijk zocht. Als alternatief kan de om te rekenen waarde als volgt worden ingevoerd: '85 Omwentelingen per uur naar tpm' of '62 Omwentelingen per uur to tpm' of '89 Omwentelingen per uur -> Omwentelingen per minuut' of '58 Omwentelingen per uur = tpm' of '61 Omwentelingen per uur naar Omwentelingen per minuut' of '11 Omwentelingen per uur to Omwentelingen per minuut'. Voor dit alternatief berekent de rekenmachine ook onmiddellijk in welke eenheid de oorspronkelijke waarde specifiek moet worden omgezet. Ongeacht welke van deze mogelijkheden men ook gebruikt, het bespaart de omslachtige zoektocht naar de juiste vermelding in lange selectielijsten met talloze categorieën en talloze ondersteunde eenheden. Dat alles wordt voor ons overgenomen door de rekenmachine en het werk wordt in een fractie van een seconde gedaan.

Bovendien maakt de rekenmachine het mogelijk om wiskundige uitdrukkingen te gebruiken. Hierdoor kan er niet alleen met getallen worden gerekend, zoals bijvoorbeeld '(15 * 22) Omwentelingen per uur'. Maar verschillende meeteenheden kunnen ook direct aan elkaar worden gekoppeld bij de conversie. Dat kan er bijvoorbeeld zo uitzien: '319 Omwentelingen per uur + 957 Omwentelingen per minuut' of '30mm x 45cm x 42dm = ? cm^3'. De op deze manier gecombineerde meeteenheden moeten natuurlijk bij elkaar passen en zinvol zijn in de betreffende combinatie.

Als er een vinkje is geplaatst naast 'Getallen in wetenschappelijke notatie', verschijnt het antwoord in zwevendekommanotatie. Bijvoorbeeld, 8,352 099 923 995 9×1030. Voor deze presentatievorm wordt het getal gesegmenteerd in een exponent, hier 30, en het eigenlijke getal, hier 8,352 099 923 995 9. Voor apparaten waarop de mogelijkheden voor het weergeven van getallen beperkt is, zoals bijvoorbeeld bij zakrekenmachines, worden getallen ook weergegeven als 8,352 099 923 995 9E+30. Dit maakt met name zeer grote en zeer kleine aantallen gemakkelijker leesbaar. Indien op deze plaats geen vinkje is geplaatst, dan wordt het resultaat op de gebruikelijke manier weergegeven. Voor het bovenstaande voorbeeld zou het er dan zo uitzien: 8 352 099 923 995 900 000 000 000 000 000. Onafhankelijk van de presentatie van de resultaten is de maximale nauwkeurigheid van deze calculator 14 plaatsen. Dat zou voor de meeste toepassingen nauwkeurig genoeg moeten zijn.


Hoeveel Omwentelingen per minuut is 1 Omwentelingen per uur?

1 Omwentelingen per uur = 0,016 666 666 666 667 Omwentelingen per minuut [tpm] - Rekenmachine waarmee onder andere Omwentelingen per uur naar Omwentelingen per minuut omgerekend kan worden.