Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Ounce per cubic foot [oz/ft³]

=   0,001 942 559 4 Slug per cubic foot [slug/ft³]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Ounce per cubic foot in Slug per cubic foot omgerekend kan worden.


Ounce per cubic foot / oz/ft³   ->   Slug per cubic foot / slug/ft³