Ounce per cubic foot -> Slug per cubic foot

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Ounce per cubic foot in Slug per cubic foot omgerekend kan worden: 1 Ounce per cubic foot [oz/ft³] = 0,001 942 559 385 944 7 Slug per cubic foot [slug/ft³]Ounce per cubic foot in Slug per cubic foot omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Dichtheid'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Ounce per cubic foot [oz/ft³]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Slug per cubic foot [slug/ft³]'.