Ounce per gallon (US fluid) -> Kilogram per kubieke decimeter

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Ounce per gallon (US fluid) in Kilogram per kubieke decimeter omgerekend kan worden: 1 Ounce per gallon (US fluid) = 0,007 489 151 707 Kilogram per kubieke decimeter [kg/dm³]Ounce per gallon (US fluid) in Kilogram per kubieke decimeter omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Dichtheid'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Ounce per gallon (US fluid)'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kilogram per kubieke decimeter [kg/dm³]'.