Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Pa·s [Pas]

=   1 kg/(m·s)

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Pa·s in kg/(m·s) omgerekend kan worden.


Pa·s / Pas   ->   kg/(m·s)