Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Pascal in Meter van de waterkolom omgerekend kan worden: 1 Pascal [Pa] = 0,000 101 974 428 892 21 Meter van de waterkolom [mH2O]


Pascal in Meter van de waterkolom omrekenen