Pascal -> Meter van de waterkolom

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Pascal in Meter van de waterkolom omgerekend kan worden: 1 Pascal [Pa] = 0,000 101 974 428 892 21 Meter van de waterkolom [mH2O]Pascal in Meter van de waterkolom omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Druk'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Pascal [Pa]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Meter van de waterkolom [mH2O]'.