Pascal -> Technische atmosfeer

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Pascal in Technische atmosfeer omgerekend kan worden: 1 Pascal [Pa] = 0,000 010 197 162 129 779 Technische atmosfeer [at]Pascal in Technische atmosfeer omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Druk'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Pascal [Pa]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Technische atmosfeer [at]'.

Pascal -> Technische atmosfeer