Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Piconewtonmeter [pNm]

=   1,180 358 829 084 ×10-11 Ounce-feet [ozft]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Piconewtonmeter in Ounce-feet omgerekend kan worden.


Piconewtonmeter / pNm   ->   Ounce-feet / ozft