Pièze -> Centimeter van de waterkolom

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie




Rekenmachine waarmee onder andere Pièze in Centimeter van de waterkolom omgerekend kan worden: 1 Pièze [pz] = 10,197 442 889 221 Centimeter van de waterkolom [cmH2O]



Pièze in Centimeter van de waterkolom omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Druk'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Pièze [pz]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Centimeter van de waterkolom [cmH2O]'.