Pint liquid imperial   ->   Cubic yard

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Pint liquid imperial in Cubic yard omgerekend kan worden: 1 Pint liquid imperial [pt] = 0,000 743 257 699 974 28 Cubic yard [yd³]Pint liquid imperial in Cubic yard omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volume'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Pint liquid imperial [pt]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Cubic yard [yd³]'.

Pint liquid imperial in Cubic yard omrekenen (Volume)