Pound per cubic inch -> Ounce per cubic foot

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Pound per cubic inch in Ounce per cubic foot omgerekend kan worden: 1 Pound per cubic inch [lb/in³] = 27 647,999 996 276 Ounce per cubic foot [oz/ft³]Pound per cubic inch in Ounce per cubic foot omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Dichtheid'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Pound per cubic inch [lb/in³]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Ounce per cubic foot [oz/ft³]'.