Pound-force second per square foot -> kg/(m·s)

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Pound-force second per square foot in kg/(m·s) omgerekend kan worden: 1 Pound-force second per square foot = 47,880 26 kg/(m·s)Pound-force second per square foot in kg/(m·s) omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Dynamische viscositeit'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Pound-force second per square foot'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'kg/(m·s)'.