Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Pound-inches in Kilogram-force-centimeter omgerekend kan worden: 1 Pound-inches [lbin] = 1,152 124 619 8 Kilogram-force-centimeter [kgfcm]


Pound-inches in Kilogram-force-centimeter omrekenen