Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Quad in Terawattuur omgerekend kan worden: 1 Quad = 293,071 070 172 22 Terawattuur [TWh]Quad in Terawattuur omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Energie'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Quad'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Terawattuur [TWh]'.

Quad in Terawattuur omrekenen