Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Quart liquid imperial [qt]

=   2,401 9 Pint liquid US

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Quart liquid imperial in Pint liquid US omgerekend kan worden.


Quart liquid imperial / qt   ->   Pint liquid US