Roman mile -> Mile (international) - Mijlen

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Roman mile in Mile (international) - Mijlen omgerekend kan worden: 1 Roman mile = 0,919 007 993 319 02 Mile (international) - Mijlen [mi]Roman mile in Mile (international) - Mijlen omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Lengte'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Roman mile'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Mile (international) - Mijlen [mi]'.

Roman mile -> Mile (international) - Mijlen