Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Siemens in 1/Ω omgerekend kan worden: 1 Siemens [S] = 1 1/Ω


Siemens in 1/Ω omrekenen