Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Slug per cubic foot [slug/ft³]

=   515 378 818,4 Nanogram per milliliter [ng/ml]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Slug per cubic foot in Nanogram per milliliter omgerekend kan worden.


Slug per cubic foot / slug/ft³   ->   Nanogram per milliliter / ng/ml