Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Slug per cubic foot [slug/ft³]

=   4,301 044 686 2 Pound per gallon (US fluid)

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Slug per cubic foot in Pound per gallon (US fluid) omgerekend kan worden.


Slug per cubic foot / slug/ft³   ->   Pound per gallon (US fluid)