Spherical candle power -> Lux·m²

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Spherical candle power in Lux·m² omgerekend kan worden: 1 Spherical candle power [SCP] = 12,566 Lux·m²Spherical candle power in Lux·m² omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Lichtstroom'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Spherical candle power [SCP]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Lux·m²'.

Spherical candle power -> Lux·m²