Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Square foot (US) [sqft]

=   9,290 341 161 327 5×1023 Kilobarn [kb]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Square foot (US) in Kilobarn omgerekend kan worden.


Square foot (US) / sqft   ->   Kilobarn / kb