Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Square yard [yd²]

=   836 127,36 Vierkante millimeter [mm²]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Square yard in Vierkante millimeter omgerekend kan worden.


Square yard / yd²   ->   Vierkante millimeter / mm²