Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Stat in Disintegrations per minute omgerekend kan worden: 1 Stat = 807 000 Disintegrations per minute [dpm]


Stat in Disintegrations per minute omrekenen