Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Stokes in mm²/s omgerekend kan worden: 1 Stokes [St] = 100 mm²/sStokes in mm²/s omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Kinematische viscositeit'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Stokes [St]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'mm²/s'.

Stokes in mm²/s omrekenen (Kinematische viscositeit)