Technische atmosfeer -> Pièze

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Technische atmosfeer in Pièze omgerekend kan worden: 1 Technische atmosfeer [at] = 98,066 5 Pièze [pz]Technische atmosfeer in Pièze omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Druk'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Technische atmosfeer [at]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Pièze [pz]'.