Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


1,0×1027 Femtoampère [fA]
1,0×1024 Picoampère [pA]
1,0×1021 Nanoampère [nA]
1,0×1018 Microampère [µA]
1,0×1015 Milliampère [mA]
1 000 000 000 000 Ampère [A]
1 000 000 000 Kiloampère [kA]
1 000 000 Megaampère [MA]
1 000 Gigaampère [GA]
1 Teraampère [TA]
1 000 000 000 000 C/s
1 000 000 000 000 W/V
1 000 000 000 000 V/Ohm [V/Ω]
2,997 924 536 843 1×1021 statAmpère [statA]
100 000 000 000 abAmpère [abA]
100 000 000 000 Biot [Bi]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Teraampère omgerekend kan worden.


Teraampère / TA