Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


1,0×1024 Picosiemens [pS]
1,0×1021 Nanosiemens [nS]
1,0×1018 Microsiemens [µS]
1,0×1015 Millisiemens [mS]
1 000 000 000 000 Siemens [S]
1 000 000 000 Kilosiemens [kS]
1 000 000 Megasiemens [MS]
1 000 Gigasiemens [GS]
1 Terasiemens [TS]
1 000 000 000 000 A/V
1 000 000 000 000 1/Ω
1,0×1024 Picomho [p℧]
1,0×1021 Nanomho [n℧]
1,0×1018 Micromho [µ℧]
1,0×1015 Millimho [m℧]
1 000 000 000 000 Mho [℧]
1 000 000 000 Kilomho [k℧]
1 000 000 Megamho [M℧]
1 000 Gigamho [G℧]
1 Teramho [T℧]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.