Thousand BTU   ->   N·m

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Thousand BTU in N·m omgerekend kan worden: 1 Thousand BTU [MBtu] = 1 055 055,852 62 N·mThousand BTU in N·m omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Energie'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Thousand BTU [MBtu]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'N·m'.

Thousand BTU in N·m omrekenen (Energie)