V/Ohm -> Biot

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere V/Ohm in Biot omgerekend kan worden: 1 V/Ohm [V/Ω] = 0,1 Biot [Bi]V/Ohm in Biot omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Elektrische stroom'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'V/Ohm [V/Ω]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Biot [Bi]'.

V/Ohm -> Biot